Mahalagang pangyayari noong nobyembre 13 1943

Ilan sa mga pagbabago sa ilalim ng pamamahala ng Espanya ang pagpapalit ng ideya ng pagmamay-ari ng lupa sa konsepto ng pribadong pagmamay-ari at ang pagbibigay ng titulo sa mga kasapi ng principalia.

Itinatag ang serbisyong sibil na pinamahalaan ng mga Pilipino noong Noong 15 Setyembresi Hitler ay nagpresenta ng dalawang batas sa Reichstag na tinatawag na mga Batas ng Nuremberg.

Naging sanhi ito ng pagdami ng mga ilustrado na naging kasama ng mga creoles, isang mataas na antas ng mga Pilipino, sapagkat maraming mga kabataang Pilipino ang nakapag-aral sa Europa. Nagdaos pa sila ng tradisyonal na sandugo kung saan pinalalabas ang dugo sa braso, inihahalo sa tubig o alak at iniinom nilang magkasama.

Ang paglakas ng pampolitika na kapangyarihan ni Hitler ay naramdaman sa paglilitis ng dalawang opiser ng Reichswehr na sina Tenyente Richard Scheringer at Hans Ludin noong tagsibol nang Ekonomiya at kultura[ baguhin baguhin ang batayan ] Ang pagtaas ng mga gawaing ekonomiko ay pinagana sa malaking bahagi ng muling pagpipinansiya refinancing ng mga matagalang terminong mga utang sa mas maikling mga terminong mga utang at pagpalawig ng militar.

Noong 25 Pebreroang panloob na kalihim ng Brunswick na miyembro ng Nazi ay humirang kay Hitler bilang tagapangasiwa ng delegasyon ng estado sa Reichsrat sa Berlin na gumawa kay Hitler bilang mamamayan ng Brunswick gayundin ng Alemanya.

Si Antonio Lunaang pinakamagaling na kumander ni Aguinaldo, ay pinatay noong Hunyo. Ang prosekusyon ay nangatwirang ang Nazi ay isang mapanganib na ekstremistang partido na nagtulak sa abogado ng mga isinasakdal na tawagin si Hitler upang tumestigo sa korte.

Ang mga sibilyan, na naiipit sa pagitan ng mga Amerikano at mga rebelde, ay naghirap. Sinabi din ni HItler na ang krisis sa ekonomiya ng Alemanya ay mapipigil lamang ng patakarang pananakit militar na susunggab sa Austria at Czechoslovakia.

Holocaust Ang isang Amerikanong sundalo ay nakatayo malapit sa isang kariton na punong puno ng mga bangkay sa labas ng krematoryum sa bagong pinalayang konsentrasyong kampo concentration camp sa Buchenwald noong Abril Ang isa sa pinakasentral at pinakakontrobersiyal na ideolohiya ni Hitler ang konseptong kaniyang tinatawag at ng kaniyang mga tagasunod na "kalinisan ng lahi" racial hygiene.

Ang tradisyonal na katapatang panunumpa ng mga sundalo at mga marino ay binago upang magpatibay ng katapatan ng direkta kay Hitler imbis sa opisina ng Punong komander commander-in-chief.

Noong Setyembreang pamangking babae ni Hitler na si Geli Rauba ay nagpatiwakal gamit ang baril ni Hitler sa kaniyang apartmento. Ang mga aktibidades ng Partidong Alemang Komunista ay sinugpo at ang mga miyembro nito ay dinakip, pinwersang pinalayas o pinatay.

Noong Marsoitinakwil ni Hitler ang ikalimang bahagi ng kasunduan ng Versailles sa pamamagitan ng paghahayag ng pagpapalawig ng hukbong Aleman sana mga miyembro na anim na beses na mas marami sa kondisyon ng Kasunduan ng Versailles.

Kasaysayan ng Pilipinas

Ang mga patakarang euheniko eugenic ni Hitler ay sa simula ay tumututok lamang sa mga batang may pisikal at pag-unlad developmental na kapansanan sa programang tinawag na Action T4. Ang episodyong ito ay nakilala bilang Blomberg—Fritsch Affair.

Unang watawat ng mga rebolusyonaryong Pilipino. Quezonna naging pangulo ng Senado mula noong hanggang Ang sandaling pananakop ng mga Ingles ang nagpahina sa kapangyarihan ng Espanya at nagdulot ng mga rebelyon at mga demanda para sa kalayaan.

Adolf Hitler

Ang Pilipinas ay naging lalawigan ng Nueva Espanya hanggangnang makamit ng Mexico ang kalayaan. Umasa na siya noon na makapagsagawa ng isang ekspedisyon papuntang Indya. Noongsi Hitler ay tumakbo laban sa may edad nang Pangulong si Paul von Hindenburg sa eleksiyon ng pagkapangulo.

Bilang sagot sa pag-atake ng mga Espanyol sa mga Muslim at kanilang mga kakampi, sinalakay nila ang mga lugar sa Luzon at Bisayas na nasa ilalim ng pamamahala ng Espanyol. Noong 2 Agostosi Pangulong von Hinderburg ay namatay.Ipinanganak si Adolf Hitler noong 20 Abril sa Braunau am Inn, Austria, isang maliit na bayan sa Hilagang mi-centre.com ang ikatlong anak na laláki at ikaapat sa anim na anak ni Alois Hitler (ipinanganak bilang Schicklgruber) (–), isang menor na opisyal ng adwana (customs), at Klara Pölzl (–), ang kaniyang ikalawang pinsan, at.

Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 67, taon na ang nakalilipas. Ang unang tala na pagbisita na mula sa Kanluran ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan sa pulo ng Homonhon, sa timog-silangan ng Samar noong 16 Marso Nagtayo ng .

Download
Mahalagang pangyayari noong nobyembre 13 1943
Rated 5/5 based on 88 review